Aktywacja / Dezaktywacja

Poniżej należy wprowadzić Kod Komputera lub Kod Dezaktywujący, który został wyświetlony na ekranie podczas aktywacji lub dezaktywacji.

Nazwa użytkownika:

Organizacja:

Adres:

Kod Komputera:

(*)

* podanie danej jest konieczne